vrelo logo  

 

Genre / Жанр :  World Music, Fusion, Rock ...
Style / Стил : Ethno, Alternative Ethno, Ethno Rock, Punk, Dub ...

Vrelo Facebook twitter Youtube MySpace Soundcloud

Briefly about VRELO`s Music

... simplificaton and nakedness of the expression through only two instruments on one side, and several female voices which move between old, inherited, archetypal patterns and modern expresion on the other side, are fused into one entity in Vrelo's music ...
...2007 VRELO has won the joint second place at BBC's "The Next Big Thing" competition with song Posle mome ...

M o r e ...

Кратко о музици групе ВРЕЛО

... са једне стране сведеност и огољеност израза кроз само два инструмента а са друге стране неколико женских гласова који се крећу између старих, наслеђених архетипских образаца и модерног израза, у музици групе ВРЕЛО спајају се у јединствену целину ...
... 2007. године, на Би-Би-Сијевом конкурсу за »Следећу велику ствар« (The Next Big Thing 2007 - BBC) ВРЕЛО се пласирало на друго место овог престижног такмичења са песмом Пошле моме ...

В и ш е ...

 


Upcoming shows    /    Концерти и наступи

 

02. 05. 2015 SRB / Mačvanska Mitrovica / Splav Krug Koncert

06. 05. 2015 SRB / Kragujevac / Dan gradaN e w s

VRELO Live! DVD has been released by WMAS records. You can find DVD trailer on this page. Digital Publishing & Distribution Brown Cow Records.

И н ф о

WMAS Records објавио је видео снимак (DVD) концерта групе ВРЕЛО. Приказ (Trailer) овог издања можете видети на овој страници. Онлајн (On-line) издавач и дистрибутер је Brown Cow Records

 


L i n k s    /    Л и н к о в и

b r o w n   c o w   r e c o r d s

 


 

 

 Buy Online :   VRELO mp3

 

 

Ustaj ne spavaj / Demo 2014

 

VRELO Live / Ruma 2012  DVD - Trailer

 

Kuco moja / EXIT 2013 - Main Stage (Live)

 

Morava / Demo 2010 (Official Video)

 

Oj ubava / Exit 2008 (Live)